מרי מאוהיו, ארה"ב

דבי ממישיגן, ארה"ב

שרי מקליפורניה, ארה"ב

ג'ניס מקליפורניה, ארה"ב